Anna's Ice Cream

OS: Windows XP/Vista, CPU: 600 Mhz, RAM: 128 MB, DirectX: 6.0, Hard Drive: 29 MB

Veidot sald?juma imp?rija ir parad?ze! Pal?dz?ba Anna pan?kumus vi?as t?vocis k? ?panieks un operators burvju Ice Cream sala! Str?d?t savu ce?u ...