Atlantis

OS: Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Me, Windows NT Memory: 128MB Display: 3D Accelerated VideoCard CPU: P2 400Mhz

Unlock nosl?pumus m?tisks ilgtermi?a zaud?ja pils?t? Atlantis aj? vibr?jos burbulis-popping piedz?vojumu! Ar vizu?li apdullin?anu grafikas, ?...