Avast!

OS: Windows XP Memory: 128 MB DirectX: 9.0 or later CPU: P700 Video: 32MB DirectX Compatible Video Card

Avast! Augstas piedz?vojumu, savuk?rt balst?ta strat??ija atkl?t? j?r?! Poz?cija J?su autoparka pret brigands un scallywags visu veidu k? j?s bur...