Building the Great Wall of China

K??stiet tuv?ks pie paas zin?m?k?s iev?rojamas vietas ??n? jaun? lielisk? un aizraujo? sp?l? Bu...