Desperate Space

OS: Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows NT Memory: 64MB DirectX: 7.0 Display: 16MB DirectX Graphics Card CPU: P 400OSW: Windows ME

J?s un j?su sabiedrotajiem ir gl?banas bezpal?dz?gs civilo ku?u zaud?ja kosmos?.