Elixir of Immortality

OS: Windows XP/Vista
CPU: 800 Mhz Mhz
RAM: 256 MB
DirectX: 8.0
Hard Drive: 198 MB

Ce?ojums uz nojauta salu, k? j?s iet par med?bas par slepkavu, kas eliks?rs par nemirst?bu, jautru piedz?vojumu sp?li! Sav...