Hotel

OS: Windows XP/Vista
CPU: 1.0 GHz
RAM: 256 MB
DirectX: 9.0
Hard Drive: 241 MB

Slavenais detekt?vs Bridget Brightstone izpauas uz leju izmekl? jaunu lietu par jaun? piedz?vojumu sp?le Hotel! Tagad jums vajadz?tu pal?dz?t de...