Jeez

OS: Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Me Memory: 32MB DirectX: 7 CPU: P133

M?su varo?i ir p?rsp?t vilt?b? gr?ts monstriem, kas ir paka?dz?an?s vi?iem!