Shiver: Vanishing Hitchhiker

1Ghz, 512 Mb RAM, 64 Mb VRAM, DirectX 10.0

P?c atst?anas kaut ko j?su auto, autostopists paz?d! Atrodiet vi?u un atdodiet atpaka? vi?as lie...