Splash

OS: Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Me Memory: 64MB CPU: 600Mhz

Tas darb?bas, puzzle un strat??ija iepakoti sp?le - gan pieradumu un fun!