The Enchanted Kingdom: Elisa's Adventure

OS: Windows XP/Vista
CPU: 1.2 GHz
RAM: 512 MB
DirectX: 9.0
Hard Drive: 45 MB

is ir st?sts par jaunu zemnieku meitene, kas nol?ma p?rvar?t visus ??r?us un veikt vi?as likum?g? tro?a! Jums ir j?pal?dz vi?ai jaunu aizraujo...