The Princess Bride Game

OS: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista Memory: 512 MB CPU: P 2.8GHz Video: 3D Graphics Card

Princess Bride sp?le apvieno iespaid?gu anim?ciju ar lab?ko no gad?juma, st?st?juma un piedz?vojumu sp?les - viss balst?s uz klasisk?s hit filmu! Pal?dz?ba Princess un vi?as True Love vad?t dz?vi ferm?, sak?ve neliet?gs villains, izdz?vot Fire purva, sav?r?t br?nums aizsardz?bas l?dzek?iem, un uzvar?t ?auno princis, lai dz?vot laim?gi k?dreiz p?c. Pa ce?am j?s sp?l?t k? un mijiedarboties ar cast j?su m???kie rakstz?mes! Pieredze patieso m?lest?bu ar piedz?vojumu, kas ir 5 sp?les vien?!