Vampire Saga: Welcome To Hell Lock

* OS: Windows XP/Vista
* CPU: 1.4 GHz
* RAM: 1280 MB
* DirectX: 9.0
* Hard Drive: 314 MB

Laipni l?dzam Hill Lock, izvieto ne pie pilna pr?ta viens b?tu gribam b?t. Pamesto pils?tu beckons jums izp?t?t savu posta iel?s. Uguns, kas sasniedz pat caur plais?m zem? apdraud savu dz?vi, un paz?mes, ka kaut kas nedabisks ir stalking jums ir j?su nervus uz malu. Izvair?ties, jums ir apkopot noder?gas lietas un atrisin?t gudrs Puzzles. Atrast ce?u, kas ved j?s no elles in Vampire Saga: Welcome to Hell Lock!